Išsilavinimas

Akademinės kvalifikacijos:

2014 - 2017 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kognityvinės ir elgesio terapijos programa (kodas KMU 668). Suteikta profesinė kvalifikacija - psichoterapeutas (LSMU pažymos Nr. PK 013992). Pilnai atitinka LR SAM "Psichoterapijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas" reikalavimus pagal SAM įsakymą Nr. V-1292, redakcija 2020.01.03. 

2006–2009 m. Sankt Peterburgo valstybinis universitetas, Psichologijos fakultetas. Psichologijos doktorantas.

2002–2006 m. Rytų Europos psichoanalizės institutas. Suteikta profesinė kvalifikacija – psichologas, specializacija – klinikinė psichologija. Kvalifikacinis laipsnis - magistras.

1995–1999 m. Mokslų akademija, Socialinės filosofijos katedra. Filosofijos doktorantas.

1986–1993 m. Sankt Peterburgo valstybinis universitetas, Filosofijos fakultetas. Suteikta profesinė kvalifikacija – filosofas, specializacija – socialinė filosofija. Kvalifikacinis laipsnis - magistras.

Ilgalaikės sertifikuojamos podiplominės studijos:

LSMU Elgesio medicinos instituto „Įsisąmoninimu (Mindfulness) grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai“  programa.

Kūno psichoterapijos European Association for Body Psychotherapy 3 metų studijų programa. Specializacija – seksologiniai sutrikimai.

Sankt Peterburgo praktinės psichologijos institutas „Imation“. Krizių ir potrauminių stresų psichologijos specialisto kvalifikacija.

Trumpalaikių profesinių kvalifikacijų tobulinimo (seminarai, mokymai, konferencijos) apimtis patvirtinta pažymėjimais – daugiau nei 500 valandų.